Algemene voorwaarden van Angie’s Body Care

Behandelingen

Om de behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als je een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat je kennis genomen hebt van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Angie’s Body Care is een onderneming waar massages en trajecten worden uitgevoerd;
 • Alle massages en/of trajecten worden gegeven door Angelique Lammertink gediplomeerd masseur/pijn coach. Angelique is geen arts en zal je bij enige twijfel altijd doorverwijzen naar een fysiotherapeut of (huis)arts;
 • Je kan niet bij mij terecht voor erotische massages en/of erotische handelingen. Seksueel getinte opmerkingen of handelingen worden niet op prijs gesteld. Wanneer desondanks seksueel getinte opmerkingen of handelingen voorkomen staak ik per direct de behandeling. Je bent dan alsnog het gehele bedrag van de massage schuldig;
 • De behandelingen gaan altijd volgens afspraak;
 • Als je een afspraak wil maken bel dan altijd met je nummerherkenning aan, anders neem ik niet op;
 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik je een gezondheidsverklaring laten invullen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op;
 • Angie’s Body Care heeft een privacy verklaring, deze is terug te vinden op de site;
 • Als je geen toestemming geeft om je gegevens op te slaan, zal de behandeling geheel op eigen risico zijn;
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is;
 • Uit respect voor je privacy en rust wordt je vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage;
 • Ik vind hygiëne en ethiek zeer belangrijk en verwacht dat ook van jou;
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel jou als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage;
 • Het is aan te raden gemakkelijke kleding te dragen;
 • Draag bij voorkeur oud ondergoed, in verband met eventuele olievlekken. Ik ben niet aansprakelijk voor olievlekken op ondergoed of kleding;
 • Ga nooit naar een behandeling met een volle maag;
 • Geef altijd aan of een behandeling harder of zachter moet zodat de behandeling kan worden aangepast;
 • Drink na een behandeling voldoende water om de afvalstoffen te verwijderen;
 • Mensen met schimmelinfecties worden plaatselijk niet gemasseerd.

Tarieven

 • Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW;
 • Bij Angie’s Body Care is het betaald parkeren, alle parkeerkosten (€ 1,90 per uur) zijn voor eigen rekening;
 • Indien je een factuur wil geef dit dan aan bij het maken van de afspraak;
 • Angie’s Body Care behoudt zich het recht om de voorwaarden en prijzen te veranderen zonder kennisgeving vooraf.

Boekingen

 • Alle behandelingen kunnen via e-mail of 0641512954 geboekt worden. Telefonisch met nummer herkenning aan, anders neem ik niet op;
 • Bel als het later wordt.

Betalingen

 • Ten tijde van de boeking kan vooraf geld over gemaakt worden (Bv. Bij een cadeaubon);
 • Direct na de behandeling kan je contant of per (mobiele) pin betalen;
 • Bij aanschaf van een strippenkaart dient deze voor 1de behandeling betaald te worden;
 • Bij aanschaf van een cadeaubon dient deze vooraf betaald te worden;
 • Bij aanschaf van een traject zal dient deze vooraf betaald te worden;
 • Een traject kan in één keer of in 3 termijnen betaald worden. Je zal hiervoor een factuur ontvangen. Bij het betalen in 3 termijnen zal er een verhoging zijn van € 50,- per betaling.

Annuleren

 • Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan.  Als mensen verstek laten gaan of zich te laat afmelden, wordt ik met een probleem opgezadeld.  Vaak is het dan te laat om iemand van de reservelijst te benaderen. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Dit is mogelijk via e-mail of 0641512954;
 • Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan je door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Deze dienen per omgaande betaald te worden, hiervoor zal je een factuur ontvangen;
 • Ben je onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.

Strippenkaart of Cadeaubon

 • De strippenkaarten en/of cadeaubonnen dienen vooraf betaald te worden;
 • De strippenkaarten of cadeaubonnen kunnen niet omgewisseld worden voor contant geld;
 • Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Aansprakelijkheid

 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Angie’s Body Care;
 • Angie’s Body Care kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel voortvloeiend door verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures, whiplash, diabetes, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie en medicijngebruik tijdens het intake en/of anamnesegesprek;
 • Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of je gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode;
 • Angie’s Body Care onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Sportmassage, Triggerpoint-bindweefsel- hot stonemassage  Triggerpoint therapie en Medical taping;
 • Angie’s Body Care behoudt zich het recht de massage te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen;
 • Angie’s Body Care is niet gerechtigd kankerpatiënten te masseren tijdens hun behandeling in verband met contra indicaties. Alleen met een verklaring van je arts zal ik hierop een uitzondering maken;
 • Angie’s Body Care kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk;
 • Angie’s Body Care heeft het streven om alle afgesproken dienst(en) door te laten gaan. Mocht door welke omstandigheden dan ook dit niet mogelijk blijken dan proberen we voor een meest passende oplossing te zorgen;
 • Angie’s Body Care mag van de betrokken klant (bij een traject) een dossier bijhouden. Deze gegevens worden alleen door de behandelaar gebruikt ten behoeve van de klant. Deze gegevens zullen nooit verstrekt worden naar derden, noch voor andere doeleinden gebruikt worden dan als informatie voor de behandelaar;
 • Angie’s Body Care beroept zich op de zwijgplicht in samenwerking met klant en masseur. De gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt;
 • Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Angie’s Body Care doe ik aangifte bij de politie;
 • Alle massages die worden aangeboden door Angie’s Body Care zijn geen medische behandelingen. Wanneer jij je laat behandelen bij Angie’s Body Care is dit geheel op eigen risico;
 • Door middel van het invullen van de gezondheidsverklaring, intakeformulier, en/of het contactformulier word je aangemeld als klant bij Angie’s Body Care. Hierdoor ben je automatisch toegevoegd op onze e-maillijst ten behoeve van “Informatie voor klanten van Angie’s Body Care”. Je kan ten aller tijde je inschrijving aanpassen en/of opzeggen via het contactformulier.

Wijzigingen

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Angie’s Body Care ten allen tijden, zonder aankondiging, gewijzigd worden.

Opgemaakt: 6 januari 2019

Mocht u zelf nog vragen hebben stel ze dan gerust via het contactformulier van Angie’s Body Care.